# هفته_دفاع_مقدس_در_کانون_باخرز

آیات و روایات متناسب هفته دفاع مقدس

قرآن کریم: و لَولا دَفعُ اللَّهِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لََهُدِّمَت صَوامِعُ و بِیَعٌ و صَلَواتٌ و مَساجِدُ یُذکَرُ فیهَا اسمُ اللَّهِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید