# جملات_و__پیامک_های_زیبا_برای_روز_جمهوری_اسلامی_ایر

جملات و پیامک های زیبا برای روز جمهوری اسلامی ایران

رأی «آری» ملت به جمهوری اسلامی، پاسخ بلند «نه» به نیرنگ استعمار جهانی بود.********* دوازدهم فروردین ماه 1358، روز بروز شخصیت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 394 بازدید