ولادت امام موسی کاظم(ع)

داده خداوند جلى

حمیده را دسته گلى
آمد موسى طور انّما
روشن چشم رسول مصطفى
صادق آل مرتضى چشم تو روشن
ولى حق نور هدى چشم تو روشن
مولود این هفتم ولى
بادا مبارک بر على

ولادت امام موسی کاظم(ع)

هفتم ماه صفر، روز تولد هفتمین ستاره آسمان  ولایت مبارک باد.

/ 1 نظر / 27 بازدید