مبعث حضرت رسول اکرم(ص)

یا محمد ای خرد پابست تو / ای چراغ مهر و مه در دست تو

هر زمان گلواژه هایت تازه تر / بلکه از هستی بلند آوازه تر

ختم شد بر قامتت پیغمبری / این ترا باشد دلیل برتری . . .

××عید مبعث مبارک××

 

مبعث حضرت رسول اکرم(ص)

/ 0 نظر / 152 بازدید