سوالات ضمن خدمت اسلام و نیازهای زمان با جواب برای فرهنگیان

 

 

مدت امتحان :

15

زمان باقیمانده :

12

ردیف

سوالات آزمون

۱

  بزرگترین جریان معنوی دنیا کدام است؟
ادیان الهی
 اسلام
انبیاء الهی
حکومت اسلامی

۲

کدام یک از ادیان زیر دخالت عقل در دین را جایز نمی داند ؟
اسلام
 مسیحیّت
یهود
گزینه الف وج

۳

اخباریگری ها در مورد اجتهاد و تقلید اعتقاد داشتند.....
اجتهاد و تقلید بدعت است
اجتهاد و تقلید خوب است
در مواردی اجتهاد و تقلید لازم است
اجتهاد و تقلید در فروع دین درست است

۴

معتصم به چه قومی برای حکومت خویش تکیه کرد؟
اعراب
ایرانیان
کردها
ترک ها

۵

کدام یک از ائمه اطهار راجع به حرمت گوشت خوک می فرماید "گوشت خوک حرام است برای اینکه غیرت را از بین می برد".
امام سجاد(ع)
امام جعفر صادق (ع)
امام رضا (ع)
امام حسن (ع)

۶

مشکل ترین موضوعاتی که همیشه علمای اسلامی ،مفسرین ،عرفابعدازموضوع امانت به آن فکر می کردند کدام است
علم کلام
علم صرف ونحو
ظلوم وجهول
جهالت

۷

دلیل انتخاب زبان مخصوص ( عربی ) برای اعمال مذهبی مسلمانان چیست ؟
وحدت مسلمین
تشکیل دولت واحد
گسترش زبان عربی
تعدد کشور های عربی

۸

 فرانسیس بیکن معتقد است که یکی از چیزهایی که
عقل انسان را فریب می دهد، راهی است که گذشتگان رفته اند، بیکن از آن به
..... تعبیر می کند.

راه خطا
 بت
راهنمایان دروغین
فرمانروایان ناآگاه

۹

این جمله از کیست:اگر من با یزید بیعت کنم آن وقت فاتحه اسلام را باید یکجا خواند.
امام سجاد(ع)                   
امام حسین(ع)                  
 امام باقر(ع)                                
امام حسن (ع)

۱۰

کدام گزینه زیر معنی دقیق  « الشّریعةُ ِاذا ِقیست مُحِقت‏»است، که از ائمه اطهار علیهم السّلام نقل شده است؟

شریعت با قیاس حقانیت خود را به اثبات می رساند
شریعت اگر قیاس بشود محو می شود
شریعت وقتی قیاس شد، محقّ به حقّ خود می رسد
شریعت وقتی حاکم شد، مردم به حق خود می رسند

۱۱

شیوه مالک بن انس در اجتهاد چگونه بود ؟
به قیاس خوشبین بود
برای عقل حقی قایل نبود
به مخلوق بودن قرآن اعتقاد نداشت
به حدیث اعتماد می کرد

۱۲

چه کسی معتقد است که: « در هر عصری و زمانی باید
افراد متخصص و کارشناسان واقعی باشند که اصول اسلامی را با مسایل متغیّری
که در زمان پیش می آید تطبیق کنند [و]درک نمایند که این مسئله ی نو داخل در
چه اصلی از اصول است»
؟
محمد تقی مجلسی
 کلینی
بوعلی سینا
طبرسی

۱۳

این سخن " آیا بمیرم و بدانم بهتر است یا بمیرم و ندانم "در رابطه با از دست ندادن زمان برای یادگیری و دانستن از کیست؟
ابوریحان بیرونی
فاذا جاءاجلهم لاابو علی سینا
لویی پاستور
سید حجه الاسلام

۱۴

 جمله زیر از کدام امام معصوم(ع) است؟
« من علم فراوانی دارم ولی افسوس، افرادی را پیدا نمی کنم که به آنها تعلیم دهم..... »

امام علی(ع)
امام صادق(ع)
امام سجاد(ع)
امام حسن مجتبی(ع)

۱۵

از دیدگاه امام علی (ع)راه راست کدام است؟
الیمین                   
الشمال                 
الطریق الوسطی          
الیسا ر

۱۶

کدام تفسیر از مقتضیات زمان درست است؟
پدیده های تازه
مد روز
سلیقه مردم
نیازهای هر زمان

۱۷

از عالمان بزرگ اهل تسنن که خلافت بنی عباس را غیر شرعی وبیعت با آن را غلط می دانست چه کسی بود
امام شافعی
احمدابن حنبل
ابوحنیفه
مالک ابن انس

۱۸

به نظر گوستاولوبون از تعالیم اسلامی که درصدر اسلام نتیجه بخشید وراه را بسوی دیگر ملل باز کرد کدام است
اخلاق مداری وآداب ورسوم اسلامی
اصل عدالت
اصل مساوات
اصل خاتمیت

۱۹

مدینه فاضله افلاطون چیست ؟
حاکم مطیع ،مامور حاکم

حکیمان، زمامداران باشند و زمامداران حکیم

حکیمان مامور وزمامداران مطیع
ماموران زمامدار وزمامدارمامور

۲۰

اولین بار اخباریگری توسط چه کسی ابداع شد؟
میرزا محمد اخباری            
حسینعلی بها
ملا امین استرآبادی
محقق حلّی

           
/ 0 نظر / 354 بازدید