جملات زیبا در مورد روز معلم

معلم چون شمعی می سوزد و جهانی را روشنایی می بخشد

روز معلم ؛ روز سرداران جبهه دانش ؛ بر همگان گرامی باد

جملات زیبا گیله مرد

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است،

 

                        و ماندگار شدن برای یک عمر؛

 

سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار ...

 

معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است.

 

منبع : یکـ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد

 
 
 
مسلمان کسی است که هم درد خدا را داشته باشد و هم درد خلق خدا را .

 دکتر مطهری - انسان کامل

 به یاد استاد شهید دکتر مرتضی مطهری

مغز متفکر ترین انسانها را ، گلوله نادان ترین آدم ها می شکافد ...

اگر به جای اسلحه بامعلم به جنگ دنیامی رفتیم همه دشمنان نابود می شدند .

/ 0 نظر / 131 بازدید